Sammanfattning av kommissionens beslut av den 30 juni 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet mot företagen ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin och Emme Holding (Ärende COMP/38.344 – Spännstål) [delgivet med dokumentnummer K(2010) 4387 (slutligt), ändrat genom kommissionens beslut av den 30 september 2010 , delgivet med dokumentnummer K(2010) 6676 (slutligt), och kommissionens beslut av den 4 april 2011 , delgivet med dokumentnummer K(2011) 2269 (slutligt)] Text av betydelse för EES