Povzetek sklepa Komisije z dne 30. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP proti podjetjem ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin in Emme Holding (Zadeva COMP/38.344 – Jeklo za prednapenjanje) (notificiran pod dokumentarno številko C(2010) 4387 (konč.), kakor ga spreminjata Sklep Komisije z dne 30. septembra 2010 , notificiran pod dokumentarno številko C(2010) 6676 (konč.), in Sklep Komisije z dne 4. aprila 2011 , notificiran pod dokumentarno številko C(2011) 2269 (konč.)) Besedilo velja za EGP