Zhrnutie rozhodnutia Komisie z  30. júna 2010 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP proti podnikom ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Vec COMP/38.344 – Predpínacia oceľ) [oznámené pod číslom K(2010) 4387 (v konečnom znení), zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie z  30. septembra 2010 oznámeným pod číslom K(2010) 6676 (v konečnom znení) a rozhodnutím Komisie zo 4. apríla 2011 oznámeným pod číslom K(2011) 2269 (v konečnom znení)] Text s významom pre EHP