Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2010. gada 30. jūnijs ) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu pret uzņēmumiem ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (Spānija), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Lieta COMP/38.344 – Priekšspriegojuma tērauds) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4387 (galīgā redakcija), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2010. gada 30. septembra lēmumu, kas izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6676 (galīgā redakcija) un Komisijas 2011. gada 4. aprīļa lēmumu, kas izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2269 (galīgā redakcija)) Dokuments attiecas uz EEZ