2010 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš įmones ArcelorMittal , Emesa / Galycas / ArcelorMittal ( España ), GlobalSteelWire / Tycsa , Proderac , Companhia Previdente / Socitrel , Fapricela , Nedri / HIT Groep , WDI/ Pampus , DWK/ Saarstahl , voestalpine Austria Draht , Rautaruukki / Ovako , Italcables / Antonini , Redaelli , CB Trafilati Acciai, I.T.A.S. , Ori Martin/Siderurgica Latina Martin , Emme Holding (Byla COMP/38.344 – Įtempiamoji plieninė armatūra) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4387 (galutinis) su pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimu, apie kurį pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6676 (galutinis), ir 2011 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimu, apie kurį pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2269 (galutinis)) Tekstas svarbus EEE