Резюме на решение на Комисията от 30 юни 2010 година относно производство съгласно член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП срещу предприятия ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Дело COMP/38.344 — Prestressing Steel) (нотифицирано под номер C(2010) 4387 (окончателен), изменено с Решение на Комисията от 30 септември 2010 г. , нотифицирано под номер C(2010) 6676 (окончателен), и Решение на Комисията от 4 април 2011 г. , нотифицирано под номер C(2011) 2269 (окончателен) текст от значение за ЕИП