Skriftlig fråga E-2819/10 från Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) till kommissionen. Belgiens behandling av Zubeyir Aydar och Remzi Kartal