Uredba (EU) 2019/1797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije