2014/78/EL: Komisjoni otsus, 10. veebruar 2014 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ artikli 11 alusel Taani riigi poolt võetud meetme kohta, millega keelustati teatavat liiki mitmeotstarbelised pinnaseteisaldusmasinad (teatavaks tehtud numbri C(2014) 633 all) EMPs kohaldatav tekst