Schriftelijke vraag E-1832/10 van Vilija Blinkevičiūtė (S&D) aan de Commissie. Versterking van het burgerinitiatiefrecht in de Europese Unie