Arrest van het Hof van 19 januari 1994. # Association pour la protection des animaux sauvages en anderen tegen Préfet de Maine-et-Loire en Préfet de Loire-Atlantique. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal administratif de Nantes - Frankrijk. # Behoud van de vogelstand - Jachtperioden. # Zaak C-435/92. TITJUR Association pour la protection des animaux sauvages e.a.