Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1644, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Φάβα Φενεού (Fava Feneou) (SMM))$