Zadeva F-83/09: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 26. maja 2011 – Kalmár proti Europolu (Javni uslužbenci — Uslužbenci Europola — Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca — Predlog za razglasitev ničnosti — Izplačevanje nadomestila — Učinek ničnostne sodbe)