Komisjoni määrus (EÜ) nr 372/2007, 2. aprill 2007 , millega sätestatakse ajutised erimigratsiooni piirnormid toiduga kokkupuutuvate kaante tihendites kasutatavate plastifikaatorite suhtes (EMPs kohaldatav tekst)