Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2007 af 2. april 2007 om fastsættelse af midlertidige migrationsgrænser for blødgørere i tætningsmateriale i låg bestemt til kontakt med fødevarer(EØS-relevant tekst).