Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007 , kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)