Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/1552 2020 m. spalio 14 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2020/50)