Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1552, annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2020/50)