Rådets beslut (EU) 2015/1024 av den 15 juni 2015 om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn