Besluit (EU) 2015/1024 van de Raad van 15 juni 2015 waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden