Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1024 tal-15 ta' Ġunju 2015 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċċettaw. fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri