Odluka Vijeća (EU) 2015/1024 od 15. lipnja 2015. o ovlašćivanju određenih država članica da, u interesu Europske unije, prihvate pristup Singapura Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.