Neuvoston päätös (EU) 2015/1024, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2015, tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Singaporen liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta