Решение (ЕС) 2015/1024 на Съвета от 15 юни 2015 година за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца