Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2002 av den 6 november 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker