Verordening (EG) nr. 1974/2002 van de Commissie van 6 november 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit