Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 194/2013, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013 , unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta markkinointivuonna 2012/2013