Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1258 z dnia 3 września 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 9 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Portugalii