Komission asetus (EU) 2020/1258, annettu 3 päivänä syyskuuta 2020, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen lopettamisesta unionin vesillä alueella 9