Kommissionens forordning (EU) 2020/1258 af 3. september 2020 om forbud mod fiskeri efter broget rokke i EU-farvande i 9 fra fartøjer, der fører portugisisk flag