Cauza C-310/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 ianuarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Procedură penală privind pe Petar Dzivev și alții [Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Articolul 325 alineatul (1) TFUE – Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene – Procedură penală privind infracțiuni în materie de TVA – Principiul efectivității – Administrarea probelor – Interceptarea convorbirilor telefonice – Autorizație acordată de o autoritate judiciară necompetentă – Luarea în considerare a acestor interceptări ca elemente de probă – Reglementare națională – Interdicție]