Asia C-310/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.1.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov ja Milko Velkov (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — SEUT 325 artiklan 1 kohta — Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehty yleissopimus — Rikosasia, joka koskee arvolisäveroon liittyviä rikoksia — Tehokkuusperiaate — Todistelu — Telekuuntelu — Oikeusviranomaisen, joka ei ole toimivaltainen, myöntämä lupa — Telekuuntelun avulla saatujen tietojen huomioon ottaminen todisteena — Kansallinen lainsäädäntö — Kielto)