Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima” (COM(2014) 442 završna verzija)