Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/986 tas-7 ta' Marzu 2019 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)