Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1820, annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, luvan antamisesta kuivatun Euglena gracilis -levän saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)