Γραπτή ερώτηση E-010025/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Τραγικός απολογισμός για τα εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα το 2010