Nõukogu otsus 2003/567/ÜVJP, 21. juuli 2003, millega rakendatakse ühine seisukoht 1999/533/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu panust üldise tuumakatsetuste keelustamise lepingu kiire jõustumise edendamisse