Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1083 на Комисията от 5 юли 2016 година за одобрение на N-C10-16-алкилтриметилендиамини, продукти от реакцията с хлорооцетна киселина, като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2, 3 и 4 (Текст от значение за ЕИП)$