Mål C-36/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Posnania Investment SA (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 a — Artikel 14.1 — Skattepliktiga transaktioner — Begreppet ”leverans av varor mot ersättning” — Överlåtelse av en fastighet till stat eller kommun i syfte att kvitta en skatteskuld — Omfattas inte)