Cauza C-36/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Minister Finansów/Posnania Investment SA [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 2 alineatul (1) litera (a) — Articolul 14 alineatul (1) — Operațiuni impozabile — Noțiunea „livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros” — Cedarea către stat sau către o colectivitate teritorială a unui imobil în vederea achitării unei datorii fiscale — Excludere]