Zaak C-36/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 mei 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Minister Finansów/Posnania Investment SA [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 2, lid 1, onder a) — Artikel 14, lid 1 — Belastbare handelingen — Begrip „levering van goederen onder bezwarende titel” — Overdracht van onroerend goed aan de staat of een lagere overheid ter voldoening van een belastingschuld — Daarvan uitgesloten]