Asia C-36/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Minister Finansówv. Posnania Investment SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan a alakohta — 14 artiklan 1 kohta — Verolliset liiketoimet — Vastikkeellisen tavaroiden luovutuksen käsite — Verovelan suorittamiseksi tehtävä kiinteistön luovutus valtiolle tai alueelliselle yhteisölle — Tällaisen luovutuksen jääminen mainitun käsitteen ulkopuolelle)