Verordening (EU) 2020/1593 van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verder onderzoek van positieve gevallen van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen en geiten (Voor de EER relevante tekst)