Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1593 tad-29 ta’ Ottubru 2020 li jemenda l-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżaminazzjoni ulterjuri ta’ każijiet pożittivi tal-enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli fl-annimali ovini u kaprini (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)