Γραπτή ερώτηση P-3750/10 Elizabeth Lynne (ALDE) προς την Επιτροπή. Πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα σε όλη την ΕΕ