Zaak T-246/10: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Industrias Francisco Ivars/BHIM — Motive (Reduceertoestellen) ( Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel bestaande in reduceertoestel — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Geen andere algemene indruk — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 )