T-246/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 6-i ítélete — Industrias Francisco Ivars kontra OHIM — Motive (mechanikus sebességcsökkentő) ( Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy mechnikus sebességcsökkentőt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatevezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja )