Sag T-246/10: Rettens dom af 6. oktober 2011 — Industrias Francisco Ivars mod KHIM — Motive (Mekanisk reduktionsgear) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, som forestiller et mekanisk reduktionsgear — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)