Věc T-246/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2011 — Industrias Francisco Ivars v. OHIM — Motive (Mechanický omezovač rychlosti) ( (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující mechanický omezovač rychlosti — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Absence odlišného celkového dojmu — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 )