Kommissionens forordning (EØF) nr. 4035/87 af 30. december 1987 om fastsættelse af importafgifter for sirup og andre sukkeropløsninger og visse andre produkter inden for sukkersektoren